Search
Twitter
Twitter
Sobota
VIII132011

ORG: extrémní pravice v Dánsku

V pátek 12. srpna zveřejnila skupina Redox rozsáhlou zprávu o aktivitách seskupení "ORG" a jejím vlivu na téměř všechny radikální skupiny v Dánsku. Více šokující je však propojení ORG s Dánskou Lidovou stranou, "bojovníky za svobodu projevu" jako je Lars Hedegaard, policií, armádou a novináři dánských deníků.

Část 1: (část 2 přidána 14. 8. 2011)

Redox je nezávislá skupina, která se již řadu let zabývá dokumentací aktivit na extrémní pravici. Část zprávy byla po celý týden pozvolna zveřejňována v deníku Politiken, v pátek byla však celá stostránková zpráva dána k dispozici na webu Redoxu. Deník Politiken ze zprávy uveřejnil podstatné skutečnosti - vyhýbá se však přímému odkazu na zprávu (na rozdíl od deníku Information), protože tato zpráva obsahuje přesná jména a adresy, což bude pravděpodobně v rozporu s dánským zákonem o osobních údajích.

Zpráva také obsahuje veliké množství fotografií ze soukromých setkání členů radikálních skupin i veřejných akcí.

Zpráva je odstrašujícím odhalením skupin, které spojuje vzájemné přesvědčení o rasové nadřazenosti a nenávisti vůči všem, kteří jejich homogenní biologickou čistotu narušují. Ať už se jedná o členy ORG, mezi nimiž najdeme policisty, bývalé důstojníky armády, podnikatele, učitele a dokonce pracovníka sociálního odboru při kodaňské radnici - či primitivní fotbalové fanoušky z White Pride. 

Zde je první část vybraných informací z této zprávy (zpráva má 107 stran včetně fotografií)

Vliv a cíl ORG

ORG (jak se skupina nazývá podle zkratky pro “organizaci”), existuje v Dánsku již 20 let a je spojena s řadou pravicových extremistických skupin, z nichž velký počet sama založila. Je to například "White Pride", "Aarhus proti mešitě", "Národní fronta Dánska". ORG však také organizuje a řídí vlastní tréninkové kluby pro "čisté Dány" a soukromou školu se zhruba 200 žáky, jejíž osnovy se zakládají na "dánských hodnotách". Tato tajná organizace také po léta budovala obsáhlou a systematickou databázi "vlastizrádců" a organizovala anonymní šikanu muslimů a příslušníků dánské levice.

Skupina je založena na utopii o etnicky homogenní společnosti a odmítá pokojné soužití více kultur. Cílem je rasově čistá společnost a k dosažení tohoto cíle je skupina ochotna použít násilí. ORG je nejvíce činná ve východní části Jutského poloostrova a jejím hlavním sídlem je město Aarhus, kde rekrutuje nové členy svých podskupin - zejména mezi fotbalovými fanoušky.

Tajná lóže se zájmem o nordickou historii

První sporadické zprávy o existenci jakési tajné organizace přichází v roce 2009, v souvislosti s odsouzením kodaňského policisty Petera Ulrika Jensena za zneužívání policejního registru a policejní databáze fotografií za účelem shromažďování informací o osobách s možnými styky s politickou levici.

Obžaloba předložila soukromou korespondenci Jensena, ze které vyplývá, že Jensen byl vedoucím kodaňského oddělení jakési neznámé a bezejmenné organizace napojené na krajní pravici. Toto kodaňské oddělení bylo součástí větší organizace, která byla podle obžaloby pod vedením bývalého místopředsedy Dánské lidové strany v Aarhusu Jespera Nielsena.

Několik deníků přineslo tehdy zprávy o tom, že policie při prohlídce bytu Petera Ulrika Jensena našla materiály "Dánského svazu" a "Dánské Fronty", nálepky s textem "Praví Dáni serou na Korán" a střelnou zbraň s amunicí.

Peter Ulrik Jensen u soudu odmítl styky s krajní pravicí - byl prý členem "lóže, která se zajímá o nordickou historii". Dále uvedl, že budování archivu o dánské levici (který policie našla v bytě) nebylo politicky motivováno, údajně se prý snažil pomáhat Dánské bezpečnostní službě (PET). Jensen však u soudu lhal.

Peter Ulrik Jensen vpravo se služební zbraní.

Vedení, struktura a členská základna ORG

Organizace (ORG) má hierarchickou strukturu a existuje od konce 80. let. Vedení je složeno ze 4 osob a nejvyšším vedoucím je Jesper Nielsen z předměstí Aarhusu. Organizace má oddělení v Aarhusu, Aalborgu a Kodani, a zhruba 100 členů. ORG pracuje v 6 sekcích, z nichž každá má konkrétní pracovní úkoly.

Mezi členy ORG jsou i osoby z vyšších vrstev společnosti: podnikatelé, novináři, ředitelé, investoři, vysoce postavení úředníci, juristé, policisté a lidé z armády.

Mnoho členů ORG se zná již z mládí a stát se členem ORG není jednoduché - většinou musí být nový člen doporučen a jeho přijetí je projednáváno vyšším vedením.

Jesper Nielsen, nejvyšší postava ORG (také nazývaný "vůdce") flirtoval v mládí s Dánskou nacistickou stranou (DNSB). V roce 1989 se stal členem "Dánského svazu" a dnes sedí v jeho nejvyšším vedení.

J.N.: "Každý etnický Dán má za povinnost vyzývat k odporu. Musíme bojovat proti multietnické společnosti".

Oddělení v Kodani bylo založeno v roce 1992 a jeho vedoucím je policista Peter Ulrik Jensen, jeho zástupce je Michael Frost, odborník na bojové sporty. V kodaňském oddělení je také novinář deníku B.T. Paul Vensman, který mimo jiné vyrábí "propagační materiál", který má za cíl "vyprovokovat muslimy k tomu, aby udělali nějakou hloupost". Dále je zde Ole Sloth Kristoffersen - nejvyšší konsulent sociální odboru kodaňské radnice.

Pracovní sekce ORG

Každá ze 6 sekcí ORG má vlastní specifické úkoly a projekty. Sekci "Bezpečnost" vede Christian Rønn Østeraas, který dříve působil v Armádní bezpečnostní službě. Na jeho pokyny je např. všechen tištěný materiál hned zničen.

Sluneční kříž a "společenské" aktivity ORG

ORG má v logu Sluneční kříž (Solkorset). Sluneční kříž se ve Skandinávii vyskytoval již v době bronzové a jako symbol ho používaly i švédské i norské nacistické strany.

Hořící Sluneční kříž při Oslavách letního slunovratu

Každý rok v červnu pořádá ORG "Oslavy letního slunovratu", při kterých tradičně zapálí hranici s dřevěným Slunečním křížem. Na hranici však často shoří i jiné předměty - jako panenka  ve formě miminka s "tmavší pletí" či volební plakáty sociálního demokrata Hüseyina Araca, který má turecký původ.

Panenka připravená ke spálení

Archiv vlastizrádců

Po 20 let registruje ORG velice systematicky osoby, které považuje za "nepřátele v politickém boji". Informace o tisících občanů, kteří se vyjádřili pozitivně o uprchlících, multietnické společnosti či muslimech, jsou archivovány v kartotéce. Kartotéka se nazývá "Velká paměť" či "Archiv vlastizrádců".

Veřejně přístupné informace jsou doplňovány soukromými adresami, telefonními čísly, informacemi o zaměstnání a politické příslušnosti. Manifestace a iniciativy, které jsou považovány za "anti-dánské" jsou fotografovány. Byly také zneužity informace z policejního registru.

Veřejné projevy v televizi a tisku, které nejsou dostatečně "dánské" a "patriotické" jsou sledovány a dokumentovány. Projevy politiků a členů dánské veřejnosti jsou ve zvláštní kategorii se jménem "Šílené projevy".

Hlavní odpovědnost za práci v archivu nese veterán z Afganistanu John Seiersen, který byl odsouzen za násilí. Seiersen byl místopředsedou mládežnické organizace Dánské lidové strany v Aarhusu.

V roce 2009 koupila ORG fotoaparát za účelem monitorování. Ten je používán při anti-rasistických demonstracích a aktivitách dánské levice. Fotografie jsou k dispozici všem členům "národního boje", tedy i jiným pravicovým skupinám a radikálním blogerům. Za koordinované zveřejňování osobních informací o "nepřátelích" na Internetu je mimo jiné zodpovědný Niels Martin Kasler, který v Dánské frontě používal přezdívku "Steiner".

Fyzická průprava

ORG řídí řadu sportovních klubů - střelecké kluby, kluby bojových sportů a posilovny. Cílem těchto klubů je trénink členů a sympatizantů a příprava na možnou rasovou válku. Do klubů chodí mimo jiné trénovat i militantní příslušníci radikální pravice a členové White Pride.

AK Nordland

AK Nordland v Aarhusu je nejstarším ze sportovních klubů ORG. Řídí ho bývalý kandidát do parlamentu za Dánskou lidovou stranu Søren Lind Jensen. Jméno klubu je založeno na SS-regimentu Dánů a Norů, kteří bojovali na straně nacistického Německa. S. L. Jensen (který si říká Il Duce) se "proslavil" mimo jiné tím, že v době svého působení v atletickém klubu v Aarhusu odmítal přijmout za členy přistěhovalce.

Na debatním fóru AK Norland jsou příspěvky členů, kteří oslavují násilné policejní zákroky proti mladým levicovým aktivistům a příspěvky o tom, jak hromadně nakupují trička s hákovým křížem.

Jedno ze setkání klubu AK Norland. Na fotografii aktivní členka radikální pravice Ulla Hjuler

Policie a armáda

Řada vysoce postavených členů ORG má za sebou kariéru v dánské armádě a obraně. Mnoho z nich bylo vysláno na zahraniční mise a mají přístup ke zbraním a také zkušenosti s jejich používáním. Jedním ze členů ORG je i policejní asistent Niels Bach Jensen, který sloužil v Chorvatsku a Bosně. V armádě měl přezdívku "Psycho Bach" a v roce 2000 přinesl deník Ekstra Bladet zprávu o tom, že Bach nechal v Sarajevu zemřít muslimskou ženu, která byla zasažena výstřely. Bach jí odmítl pomoci.

Část 2:

Soukromá škola v Aarhusu

V roce 2007 otevřela na podnět několika členů ORG soukromá škola v Aarhusu (Århus Privatskole). Škola má v současné době zhruba 200 žáků a dodnes nezveřejnila jména členů předsednictva školy.

Logo školy je stejné, jako logo ORG (Sluneční kříž) a člen ORG Søren Lind Jensen, který také řídí sportovní klub “AK Norland” vyučuje na škole němčinu.

Soukromá škola Århus Privatskole

Na webu školy je mimo jiné uvedeno, že škola je založená na "dánských národních hodnotách".

V rozhovoru s deníkem Jyllands Posten řekla ředitelka školy Anne Vibeke Lassen (členka ORG):

"Je třeba dávat pozor, aby se člověk nestal tak politicky korektní, že se bude bát vyvěsit dánskou vlajku. Já mám dánskou vlajku na pracovním stole a pečuji o zachování dánských hodnot".

ORG se evidentně snaží zakrýt své spojení se Soukromou školou, jak vyplývá z interní debaty, ve které je výzva nenazývat v materiálech školu plným jménem, ale pouze jako "školu".

Dánské ministerstvo školství poskytlo škole dotace ve výši 20 milionů dánských korun.

Národní hnutí

ORG má vliv na téměř všechny radikální skupiny v Dánsku. Mnoho skupin ORG sama založila. V současné době má ORG vliv na Dánský svaz, Dánskou lidovou stranu, White Pride, Aarhus proti mešitě, Národní frontu Dánska, Společnost pro svobodu tisku (Lars Hedegaard) a své doby na Dánskou frontu.

Polovinu předsednictva Dánského svazu tvoří členi ORG. Z interních materiálů vyplývá, že Dánský svaz má sloužit jako odrazový můstek k vytvoření nové politické strany v Dánsku - jakási konkurence Dánské lidové strany. Dánský svaz má také dobré vztahy s novinářem deníku Jyllands Posten (Morten Uhrskov Jensen).

Dánská lidová strana

DLS a její mládežnická organizace byly v době svého vzniku klíčovým bodem aktivit tehdejších členů ORG. John Seiersen založil mládežnickou organizaci v Aarhusu a přivedl do strany i další členy ORG. Søren Lind Jensen se stává pokladníkem, jiný člen ORG vstupuje do předsednictva strany.

Člen ORG Niels-Christian Herholdt Braad kandidoval za DLS do parlamentu. Mnoho  členů ORG opustilo Dánskou lidovou stranu a věnovalo se hnutí “Aarhus proti mešitě”, které kandidovalo v komunálních volbách v Aarhusu.

Dánská fronta

Citát z ustanovení Dánské fronty:

"Lidé v Dánské frontě milují svou vlast a spojuje je biologické chápání světa. Jinak řečeno: jsme rasisté"

Dánská fronta vznikla v roce 2002 jako webová stránka registrovaná členem ORG. Dánská fronta se rychle vyvine v rozšířenou rasistickou síť s působením v několika městech. Její vedení není nikdy zveřejněno, brzy je však jasné, že směřuje k White Pride. Iniciativu k založení projektu vyvinuli ve skutečnosti ti členi ORG, kteří tvořili první generaci White Pride. ORG má problémy Dánskou frontu ukočírovat a v roce 2007 se jí rozhodne zlikvidovat.

Národní fronta Dánska (DNF)

Po zániku Dánské fronty vzniká Národní fronta Dánska (dále jen DNF). Spojení mezi DNF a ORG má na starosti Peter Ulrik Jensen (policista, který zneužil policejní archiv). DNF působí především na ostrově Sjælland (Kodaň). DNF pomáhá ORG s natáčením videa a distribucí propagačního materiálu.

Několik členů DNF bylo v Rusku na speciálním tréninku u militantní nacistické organizace "Slovanský Svaz", kde se učili používat zbraně.

V lednu 2011 byl vedoucí DNF Lars Agerbak zatčen. Policie v jeho bytě našla amunici, zbraně, chemikálie a laboratorní zařízení. Případ je stále otevřený.

Speak Up

Speak Up je iniciativa ORG a má za úkol ovlivňovat veřejnou debatu. Zejména po krizi spojenou s uveřejněním karikatur jsou prezentována témata jako svoboda projevu.

Poznámka: ve zprávě je uvedeno množství dalších aktivit a podskupení ORG. Za zmínku stojí "Společnost pro svobodu tisku", která vznikla po uveřejnění karikatur. V této společnosti jsou přední členi Dánské lidové strany, Lars Hedegaard a další. Lars Hedegaard pronesl mimo jiné řeč při veřejné schůzi hnutí “Aarhus proti mešitě” - toto hnutí se ze všech aktivit ORG nejvíc blíží politické straně.

Fotbal a White Pride

ORG rekrutuje nové příznivce v Aarhusu mezi fanoušky klubu AGF za pomoci skupiny White Pride. White Pride je jedno z nejstarších radikálních hnutí v Dánsku, působí od roku 1994. White Pride má styky s anglickou skupinou Combat 18, kterou mimo jiné jela podpořit při pochodu Orange March aby "ukázala těm rudým sviním z I.R.A."

White Pride slouží jako ochranka při schůzi "Aarhus proti mešitě"

Zdroj: Redox

Neděle
VI122011

Smlouva o Christiánii připravená

Cena jednoho čtverečního metru v Christiánii bude 3.500 dánských korun. To vyplývá ze zatím nezveřejněné smlouvy o majetkovém uspořádání Christiánie.

Smlouva o prodeji Christiánie

Smlouva o majetkovém uspořádání Christiánie je téměř hotová a dává fondu Christiánie možnost oblast od státu odkoupit.

Televizní stanice DR přinesla zprávu, že Christiánie bude zachována v současné formě. Cena za půdu a budovy je 76,2 milionů dánských korun a roční nájem je 6 milionů. Právo na další rozšiřování oblasti a budování nových staveb bude okolo 40 milionů korun.

Cena leží pod průměrem

Přesto, že cena 3.500 dánských korun za metr je hluboko pod průměrem, souhlasí s ní jak dánská pravicová vláda, tak opoziční strany.

"Nemůžeme srovnávat Christiánii se soukromým trhem s nemovitostmi. A řešení najít musíme", říká ekonomický mluvčí Konzervativní strany, Mike Legarth. Zdůrazňuje také legalizaci Christiánie a vyřešení vlastnictví. Legarth dodává: " Pokud bychom požadovali tržní ceny, neměli by obyvatelé Christiánie nejmenší šanci na odkoupení oblasti". Opozice s ním souhlasí, pouze Dánská lidová strana se ke smlouvě staví negativně.

Většina budov v Christiánie zůstane, jen malý počet bude muset být stržen. 700 obyvatel Christiánie se má k nabídce vyjádřit ve středu.

Zdroj: Politiken